Transportfond 2018

Foreningen har igen i 2018 modtaget en bevilling på 10.000 kr. fra Københavns Kommune, under den såkaldte §18. Det muliggør, at foreningen i 2018 fra sin øvrige kassebeholdning som et forsøg kan afsætte et beløb på 1.000 kr. til en transportfond med det formål at binde landsdelene bedre sammen. Forud for diverse arrangementer har du i 2018 som medlem af foreningen således mulighed for at søge et tilskud til at dække nogle af dine transportudgifter. Vi skal have modtaget din ansøgning senest en uge før det pågældende arrangement.

Tilskuddet ligger på max. 100 kr. pr. arrangement pr. person og ydes til rejser mellem Jylland, Fyn, Sjælland og Bornholm. Det samlede tilskud kan ikke overstige medlemmets samlede indbetalte kontingent for året.

Transporttilskud kan søges til både arrangementer i foreningsregi og arrangementer planlagt og afholdt af andre i og for det danske ace-community.

For at pengene skal gøre mest mulig nytte, vil vi tage særligt hensyn til studerende og folk på lave ydelser (fx kontanthjælp). Det er bestyrelsen, der tager den endelige beslutning om tildeling af tilskud i hvert tilfælde.

Du kan søge tilskud ved at udfylde nedenstående skema og sende til kasserer(snabel-a)aseksuelle.dk. Du vil modtage en kvittering på, at vi har modtaget din ansøgning, og endnu en, når vi har truffet en beslutning vedr. ansøgningen. Beregn en uges behandlingstid for bestyrelsen.

Tilskuddet udbetales efter vi har modtaget dokumentation for transportudgiften (det være sig fysisk kvittering eller foto/scan heraf). Dokumentation sendes til kassereren på ovenstående mailadresse.

—– Ansøgningsskema til FADs transportfond 2018 —–
Navn:
Medlemsnummer:
Email:
Arrangement (inkl. datoer og link til online annoncering):
Der ansøges om transport fra …                                   til
Efter godkendelse af dokumentation for rejsen, udbetales beløbet til
Reg.nr:                kontonr.:
Motivation – skriv nogle linjer om hvorfor du skal have tilskud: