Tilskud fra §18 til meetups i 2018

Foreningen har for regnskabsåret 2018 igen fået et tilskud fra de såkaldte §18-midler fra Københavns Kommune på 10.000 kr. Pengene skal bruges til aktiviteter, der styrker det aseksuelle community socialt ved at inddrage aseksuelle og eventuelt deres pårørende.

En del af pengene har bestyrelsen besluttet at give som direkte tilskud til dokumentérbare udgifter til meetups/arrangementer, dvs. primært billetter/entreer, som kan dækkes helt eller delvist. Hvis du har en idé til et arrangement, hvor man skal købe en billet for at deltage, er der altså mulighed for at få tilskud til billetudgiften for hver deltager. For at begrænse det administrative arbejde gives tilskuddet til arrangementet som helhed, ikke til individuelle deltagere. Tilskuddet er ikke begrænset til FAD-arrangementer eller til FAD-medlemmer, men arrangementet skal være åbent for alle (evt. alle foreningens medlemmer) og annonceres på de sædvanlige kanaler. Tilskuddets størrelse afgøres individuelt af bestyrelsen for det enkelte arrangement – skriv en mail til kasserer(snabel-a)aseksuelle.dk med din idé, så finder vi ud af noget. Du får svar inden for en uge.

I praksis udbetales tilskuddet nemmest ved at du lokker enten formanden eller kassereren til at deltage i arrangementet, da de har dankort til foreningens konto. Alternativt kan arrangøren eller en deltager efter forudgående aftale lægge ud og efterfølgende få beløbet refunderet fra kassereren mod aflevering af kvittering. Der skal dog være én samlet kvittering.