Regnskaber og årsberetninger

Her kan du blive lidt klogere på foreningens og bestyrelsens arbejde, ved at kigge på foreningens regnskaber og bestyrelsens beretninger fra tidligere generalforsamlinger. Bemærk at beretningerne fortæller om perioderne mellem de forskellige generalforsamlinger, og altså ikke følger kalenderåret.

Du kan også se lidt om hvad vi har lavet på foredragslisten og listen over medieomtale af aseksualitet – foreningen har formidlet kontakten bag mange af artiklerne.

Beretning fra bestyrelsesåret 2021-2022

MEDLEMMER OG KOMMUNIKATION

Antallet af medlemmer i foreningen er på 50 (marts 2021; vi havde 45 medlemmer april 2021). Vi havde 67 medlemmer ultimo 2020 og 55 året før. Vi vækster langsomt, og en del af udviklingen det seneste års tid har helt klart været grundet World Pride (mere om dette senere). Bestyrelsen ser gerne at udvikle foreningen, hvilket vi ikke kommer udenom kommer til at kræve flere hænder, så for at nå dette, har vi bl.a. forinden denne generalforsamling igangsat en spørgeskemaundersøgelse blandt folk i det aseksuelle miljø for at få deres input om foreningens arbejde og for at høre dem, hvad der skal til for at få dem til dels at være medlemmer, dels at blive aktive hos os. Resultaterne fra undersøgelsen kommer til at indgå i den kommende bestyrelses arbejde og vil være med til at angive retningen for foreningen det kommende år.

I det forgangne bestyrelsesår har bestyrelsen udgivet 11 nyhedsbreve om vores arbejde. De kan alle læses på forum og per mail, hvis man er tilmeldt vores mailingliste. Fremadrettet spørger vi nye medlemmer om de vil med på listen, så de derved hurtigt kan få et indblik i, hvad der rører sig i foreningen.

ØKONOMI 

Økonomisk set gik 2021 virkelig godt – vi kom ud af året med et overskud på over 7.000 kr. (ligesom året før). Vi har for tiden en godt foret bankkonto, hvilket betyder vi har mulighed for at sætte gang i aktiviteter, som vi ikke havde økonomi til tidligere. Mere om dette senere.

OPLYSNINGS- OG POLITISK ARBEJDE

Vi har afholdt et par oplæg siden sidste generalforsamling (se link til foredragslisten øverst på siden): 

 • Foredrag om FAD, oplæg for Netværket for frivilligt socialt arbejde i LGBT+ miljøet, 16/9-2021.
 • ”Livet som aseksuel”, oplæg for DACS (Dansk Forening for Klinisk Sexologi), 17/9-2021.
 • ”Livet som aseksuel”, oplæg for LUV Kalundborg (LGBT Ungegruppe Vestsjælland), 28/1-2022

Vi har været inddraget i et par interviews i løbet af året (se link til liste over medieomtale øverst på siden): En podcast på Radio Loud og en artikel i B.T. blev det til. Vi satte fokus på Ace Week (tidl. Asexual Awareness Week) med opslag på facebook (oktober 2021). Igen i år skrev vi rundt til de øvrige LGBT+ organisationer i Danmark med en opfordring om at markere ugen på deres sociale medier, hvilket flere af dem gjorde. Vi satte også fokus på ASAW (Aromantic Spectrum Awareness Week) med opslag på facebook (februar 2022) og en online temaaften om aromantik og amatonormativitet. 

Tilbage i oktober 2020 blev resultaterne af Asexual Community Survey (ACS) 2017-2018 udgivet. ACS er skabt af Asexual Community Survey Teams, der består af frivillige kræfter, der jævnligt indsamler, analyserer og udgiver data omkring personer på det aseksuelle spektrum. Foreningen har kigget på rapporten, og vores kommentar til den kan findes på vores hjemmeside. Rapporten giver et indblik i trivselsvilkårene for aseksuelle, desværre oftest af den nedslående slags. Om noget er resultaterne et tegn på, at der er behov for tilbud specifikt rettet mod aseksuelle i forhold til trivsel og mental sundhed. Resultaterne er af foreningen blevet benyttet over for såvel øvrige LGBT+ organisationer som Ligestillingsministeriet til at slå fast, at der er brug for at medtage aseksuelle i projekter om trivsel.

Derudover er indsamlingen af data til Asexual Community Survey (ACS) 2021 er sat i gang, og siden foreningen i flere sammenhænge har brugt førnævnte resultater, når vi har været ude og fortælle om aseksualitet, så har vi selvfølgelig reklameret for denne indsamling via vores kanaler. Som noget nyt er der i år udgivet en ‘Danish translation guide’, hvor det er muligt at se spørgsmål og svarmuligheder på dansk.

På baggrund af ACS er foreningen gået i samarbejde med Center for Magtanalyse (CMA) om at søge om midler til at lave en undersøgelse om aseksuelles trivsel i Danmark. Vi har ikke publiceret data for aseksuelles trivsel i Danmark, så det er vores håb at vi i løbet af 2022 kan få lavet denne undersøgelse, så vi er bedre klædt på til at håndtere de udfordringer, aseksuelle møder. 

Et led i denne undersøgelse bliver en kortere survey, som vi i foreningen er ved at udarbejde. Den danner forarbejdet for den større undersøgelse og skal hjælpe os med at afgrænse de områder og emner, der skal fokuseres på i den større undersøgelse. Resultaterne af denne survey vil blive fremlagt både til Folkemødet på Bornholm i juni, hvor vi efter alt at dømme får en tid i Regnbueteltet, samt til Copenhagen Pride i august.

Oslo Pride havde sidste år et panel på programmet – The Invisible A’s – omhandlende aseksualitet og aromantik, og foreningen var repræsenteret i panelet.

World Pride 2021 (WP) løb af stablen, om end ikke under de rammer, de havde håbet. Covid satte en del begrænsninger for de mange events. Weekenden før World Pride blev der afholdt en digital ace-konference arrangeret af AVEN i Storbritannien, og foreningen havde et oplæg hertil. Der er efterfølgende udsprunget en nordisk Discord-kanal med formålet at øge mulighederne for samarbejde mellem forskellige ace-grupperinger i regionen. Den er åben for de, der skulle være interesserede.

Derudover havde foreningen travlt i WP-ugen: Forinden lå som sagt den internationale ace-konference, og i selve Pride-ugen havde vi to paneldebatter i 1:1 Democracy-programmet, bemandede et telt to dage foran Øksnehallen med glade besøgende og deltog i en Pride March om lørdagen. Derudover holdt vi to events rettet mod vores eget miljø – et fysisk hyggearrangement og en online introduktion til foreningen. Foreningen blev derudover spurgt, om vi ville deltage i en debat om biseksualitet og -romantik, så vi var også repræsenteret der. Vi er tilfredse med vores mange events, der alle gik godt, og det var fedt at opleve, at så mange fandt frem til os til de forskellige events. 

Copenhagen Pride afholdte d. 21.-27. februar 2022 Winter Pride Week, hvor der i lighed med Copenhagen Pride Week var diverse talks og arrangementer med fokus på queer-personer. Foreningen havde to events med i programmet: ‘Samtalesalon mellem en allo- og aseksuel’ og ‘Aromantisk paneldebat’. Førstnævnte ligger på YouTube.

Initiativet Beskyt Minoriteter tog initiativ til et borgerforslag om at ændre lovgivningen om hadforbrydelser. Foreningen blev spurgt, om vi ville være en del af samarbejdet, og det takkede bestyrelsen ja til. Initiativet lykkes – borgerforslaget fik nok underskrifter til at blive taget op i Folketinget, og blev stemt igennem. 

Netværk for frivilligt socialt arbejde i LGBT+-miljøet – et initiativ sat i søen af LGBT+ Danmark – kom for alvor op at køre i det forgangne år. Alle frivillige sociale grupper og foreninger i hele landet kan deltage, og mange har takket ja hertil. Som nævnt tidligere holdt foreningen et kort oplæg om vores arbejde og hvordan vi er struktureret som organisation. Det affødte flere interessante kommentarer, bl.a. hvordan LGBT+-foreninger, der ikke er baseret i Københavnsområdet og ikke har nogle aktive aseksuelle i deres kreds, bedst kan inkludere os i deres aktiviteter. Det er en opgave, vi gik videre med og kom med input til.

I slutningen af november afholdt LGBT+ Danmark en LGBT+ årskonference i Vejle for føromtalte netværk og foreningen sendte to deltagere. Det blev en god mulighed for at netværke med de andre organisationer rundt omkring i landet. Derudover var der mange spændende oplæg på programmet, som bestyrelsen kommer til at inddrage i det kommende arbejde, heriblandt f.eks. om lokal organisering af lgbt+ fællesskaber. Vi fik en masse kontakter, som vi er i gang med at udnytte bedst muligt for at få organiseret lokale netværksmøder uden for hovedstadsområdet for folk på det aseksuelle spektrum. Dette har vi i foreningsregi døbt ‘Projekt Netværksmøder’, og vi vil komme mere ind på det senere.

Foreningen blev også præsenteret for en samarbejdsaftale med LGBT+ Danmark, der bl.a. vil give os muligheden for at få sparring om eks. frivillighed, organisering og aktivitetsudvikling med LGBT+ Danmarks ansatte samt tilbud om kurser, workshops og opkvalificering. Bestyrelsen diskuterede forslaget, og blev enige om, at det er noget, vores medlemmer skal sige god for, før vi kan indgå en aftale, hvorfor den er på dagsordenen senere på denne generalforsamling.

Et årligt tilbagevendende punkt er efterhånden blevet, at vi sender en velkomsthilsen til den nyudnævnte ligestillingsminister. Vi ved ikke, om regeringen har en rotationsordning blandt deres ministre om denne post – noget kunne tyde på det – men hvorom alting er, så fik vi kort forinden generalforsamlingen skrevet og ønsket Trine Bramsen tillykke med posten – og fik mindet hende om, at vi skal huskes forhold til ligestillingstiltag på LGBT+ området.

Folketingets partier har fundet penge på finansloven til at fortsætte den hidtidige 4-årige bevilling til en LGBTI Handlingsplan – nu omdøbt til en LGBT+ Handlingsplan. Den kommer til at være til fremme af tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBT+ personer. I den forbindelse indkaldte Ligestillingsafdelingen under Beskæftigelsesministeriet til møde med deltagelse af alle organisationer i LGBT+ miljøet (herunder vores forening), hvor der blev diskuteret mulige indsatsområder og initiativer til planen. Selve planen udkommer til foråret.

SOCIALE EVENTS

Vi fortsatte med vores online events i 2021. Vi har vekslet mellem at have en introduktion til aseksualitet og et specifikt tema. Hvis nogen ligger inde med idéer til emner for en fremtidig temaaften, som de vil være med til at gøre til virkelighed, så kontakt os endelig – vi er altid åbne for idéer. Det er værd at bemærke, at fra april måned kommer de til at ligge den tredje tirsdag i måneden frem for den tredje torsdag.

De månedlige fysiske meetups blev startet op igen i oktober og nåede at køre i tre måneder, inden vi lukkede ned igen. Fra marts er de oppe at køre igen. Her veksler vi også mellem hyggeaftener, hvor der er fri snak og mulighed for at spille brætspil, og temadiskussioner, hvor vi f.eks. tager en snak om sex i medierne eller noget lignende. Vi har indtil videre holdt vores meetups i LGBT+ Danmarks lokaler, hvilket nok kommer til at være den primære lokation, men vi vil fremover se på muligheden for at afholde et meetup en gang imellem i de lokaler, Copenhagen Pride har. Det vil vi selvfølgelig sørge for at gøre klart i vores opslag om de enkelte arrangementer.

For første gang i lang tid lykkes det at afholde en julefrokost (november 2021)! Det var en superhyggelig begivenhed, hvor vi sad 14 mennesker (der var et par afbud pga. covid). Mange havde taget brætspil med, hvilket viste sig at være populært. Bestyrelsen overvejede at holde en påskefrokost (i 2022), men har bestemt sig for at gøre det til en forårs-/sommerfrokost i stedet.

Og nu tilbage til ‘Projekt Netværksmøder’… Som nævnt fik foreningen opdyrket en række kontakter med adgang til lokaler rundt om i landet. Således har vi kontakter til organisationer og grupper i Odense, Kolding, Aarhus, Silkeborg, Holstebro og Aalborg. I første omgang er vi gået ud til vores eget miljø og spurgt dem, hvilke byer de ville have mulighed for at deltage til møder i. Dette førte til en diskussion om, hvilke byer vi i første omgang skal satse på at lave netværksmøder i, og vi er nu i gang med at høre vores kontakter om, hvad der kan lade sig gøre – og hvornår. Bestyrelsen vil selv tage rundt og faciliterer møderne, og det er vores håb, at vi kan få organiseret nogle lokale frivillige, der vil stå for regelmæssige møder. Når der foreligger noget mere konkret, vil vi annoncere de enkelte netværksmøder.

INTERNATIONALT SAMARBEJDE

Vi samarbejder med Ace Organisers International, et forum på Discord med organisatorer fra aseksuelle grupper og organisationer fra hele verden. Organisationen står for at arrangere International Asexuality Day (IAD) den 6. april. I 2021 blev dagen markeret for første gang, og vi er godt i gang med planlægningen af dette års IAD. Formålet med dagen er at sætte fokus på aseksualitet og er et supplement til Ace Week i oktober. På den måde ligger der nu et større internationalt ace-event hvert halvår.

De forskellige lande, der er repræsenteret i forummet afholder hver deres egne events i forb. med dagen, og her i landet benyttede vi lejligheden til at dele viden om de forskellige events og projekter på Facebook: Vi delte opslag fra projektet ”Ace Stories”, der handler om at udbrede historier fra aces i underrepræsenterede lande, og derudover medvirkede vi i en præsentationsvideo om IAD samt en artikel til en tysk blog.

IAD var derudover tydeligt gennem opslag på bl.a. Tumblr, Reddit og Twitter – på sidstnævnte trendede IAD endda. Danske organisationer som CPH Pride, CPH2021 og LGBT+ Danmark delte også opslag om dagen.

Til slut har vi sagt ja til et samarbejde med AUREA – Aromantic-spectrum Union for Recognition, Education, and Advocacy.

Årsregnskab 2021

Beretning fra bestyrelsesåret 2020-2021

Som tilfældet med så mange andre organisationer, så begrænsede Covid-19 vores aktiviteter og arbejde det forgangne år. I stil med resten af befolkningen, blev vores møder og meetups digitale og vores fysiske meetups, herunder vores traditionelle julefrokost, aflyst. Som erstatning holdt vi en hyggelig jule-frokostgåtur, hvor vi medbragte madpakker og spiste sammen.

Antallet af medlemmer i foreningen er 45 (april 2021; vi havde 40 medlemmer april 2020). Vi havde 55 medlemmer ultimo 2020 og 50 året før. Bestyrelsen har længe set det som en nødvendighed at øge medlemstallet, for at kunne opnå et volumen der gør det muligt at gennemføre de ting, vi gerne vil. Både for at kunne tale med en stærkere stemme i debatten, og for at sikre foreningens eksistens fremadrettet. Væksten i år har ikke været som vi havde ønsket (Corona og manglende fysiske arrangementer har ikke hjulpet), og der bør nok sættes endnu større fokus på dette område i den kommende tid, hvis det skal flytte noget.
I det forgangne (korte) bestyrelsesår har vi udgivet 4 nyhedsbreve om bestyrelsens arbejde. De kan alle læses på forum – og som noget nyt kan man få det sendt per mail når det udkommer. I 2021 har vi opprioriteret nyhedsbrevet, så de nu kommer oftere (planen er et efter hvert bestyrelsesmøde).
Både vores oplysningsudvalg og vores arbejdsgruppe til understøttelse af sociale aktiviteter startede ud i efteråret 2020 med de første møder. Hvis nogen kunne være interesserede i nogle af vores udvalg, så ligger der en liste på forum med kontaktinfo.
Vi afholdte et seminar om medlemsinddragelse, hvilket der kom meget godt input ud af. Nogle af idéerne fra workshoppen har vi allerede implementeret, så som en opprioritering af nyhedsbrevet, som nu også tilbydes udsendt pr mail.
Derudover holdt vi en ekstraordinær generalforsamling for at få afklaret et vedtægtsspørgsmål om suppleanter.

Økonomisk set gik 2020 virkelig godt – takket være Covid-19, får vi næsten lyst til at skrive. Vi brugte stort set ingen penge på hverken arrangementer eller Prides, så vi kom ud af året med et overskud på over 7.000 kr. Vi har kørt videre med vores fonde fra sidste år, men af åbenlyse årsager er de ikke blevet benyttet (igen – Covid-19).

I forhold til oplysningsarbejde har vi afholdt et par oplæg siden sidste generalforsamling (se link til foredragslisten øverst på siden):
“Hellere kage – livet som aseksuel”, oplæg for PSKS (Psykologfagligt Selskab for Klinisk Sexologi), 21/10-2020.
”Livet som aseksuel”, oplæg for DACS (Dansk Forening for Klinisk Sexologi), 4/12-2020.

Vi fortsætter med at undervise på KU i forb. med deres sexologuddannelse (januar 2021). Vi har været inddraget i et par interviews i løbet af året (se link til liste over medieomtale øverst på siden), bl.a. på TV2 Lorry og på DR.dk, samt en podcast på RadioPlay. For fjerde år i træk satte vi fokus på Ace Week (tidl. Asexual Awareness Week) med opslag på facebook (oktober 2020). I den forbindelse udarbejdede vi et skriv til de øvrige LGBT+ organisationer i Danmark med en opfordring om at markere ugen på deres sociale medier, hvilket flere af dem gjorde. For tredje gang satte vi fokus på ASAW (Aromantic Spectrum Awareness Week) – igen med opslag på facebook (februar 2021). På facebook har vi næsten 750 følgere mod 600 året før.
Derudover har vi været interviewet om aseksualitet til fortælletid.dk, som er et supplement til folkeskolernes seksualundervisning. Vi har sendt foreningens flyers til en underviser på Seksualvejlederuddannelsen til brug for deres kursister. I foråret 2021 fik vi en henvendelse fra en forfatter, der er i gang med at skrive en bog om LGBTQ+ personer, og her hjalp vi med at formidle kontakt til en aseksuel interviewperson.
I løbet af efteråret 2020 blev der også arrangeret nogle online paneldebatter via Youtube: En om aseksualitet og fantasy (og generelt aseksuel repræsentation i litteratur) samt en om livet som aseksuel (under Viborg Pride, som tilfældigvis faldt sammen med Ace Week). Foreningen var ikke selv inden over nogle af debatterne, men vi føler det er værd at nævne, da det er arrangementer, der er kommet på benene takket være aseksuelle ildsjæle i Jylland, hvor vi tidligere selv har været udfordret i forhold til at få lavet arrangementer. Vi har kontakt til de personer, der var med til debatterne, så det er ikke utænkeligt vi med tiden kan finde på noget at samarbejde om.
Vi deltog i 2020 ikke i Copenhagen Pride-paraden, da denne var aflyst, men indsendte i stedet en video til brug for en digital parade. Vi var med i et event i menneskerettighedsprogrammet (’Samtalesalon om livet som aseksuel’), hvilket vi fik stor ros for, både af tilhørere og arrangørerne. Vi skulle have deltaget i Winter Pride med en paneldebat om aromantik, men måtte aflyse, da det blev en digital event, og de deltagere, vi havde fundet til vores arrangement ikke følte sig trygge ved formatet. Vi håber at vi kan få afholdt debatten en anden god gang.
Ang. World Pride 2021, så har vi gang i forskellige idéer omkring eventet, men er ikke gået i gang med konkrete planer, da det stadig ikke er til at sige, hvordan formatet for eventet kommer til at se ud. Dog ligger det klart, at der i weekenden før World Pride kommer til at være en digital ace-konference. Vi er i dialog herom med folk fra AVEN i Storbritannien, der har for vane at afholde en konference i forb. med World Pride.
Vi fik derudover overtalt Sex & Samfund til at præcisere et tal fra deres informationshjemmeside Sexlinien.dk. De brugte tallet for aseksuelle deltagere fra Sexus-undersøgelsen som indikation for antallet af aseksuelle i landet, hvilket er helt hen i vejret, og det har vi nu fået rettet, så tallet er mere retvisende.
Vi blev inddraget i udarbejdelsen af en temalørdag om aseksualitet, som blev sendt på DR2 i oktober 2020. Om end vi ikke var 100 % tilfredse med resultatet, så var den på mange måder informativ og gav et indtryk af, hvad aseksualitet er for en fisk. I tiden efter programmet var blevet sendt, kunne vi se en tydelig effekt heraf: Dels fik vi en håndfuld medlemmer takket være programmet, dels blev specifikt ‘Gruppen for Aseksuelle’ på Facebook nærmest bestormet af nye medlemmer, som alle havde set programmet og – for manges vedkommende – for første gang kunne se dem selv spejlet i programmer på TV. Så vi skylder programmet tak for at det har bragt afklaring til en masse, der tidligere var forvirrede om sig selv, og det fortæller også noget om, hvorfor repræsentation er så vigtig for minoriteter som os.

Vi fortsatte med vores digitale meetups i efteråret 2020 og ind i 2021. I forbindelse med Covid-19 supplerede vi vores faste månedlige (fysiske) meetups, med et fast månedligt online-meetup. Siden primo 2021 har vi valgt at aflyse de fysiske meetups i stedet for at flytte dem online, så vi har ét meetup om måneden, indtil der bliver åbnet for cafe-møderne igen. De faste online-møder er stadig ved at finde deres form, men vi arbejder på at have et tema hver gang – hidtil har vi bl.a. har givet en introduktion til foreningen og til vores arbejde, haft en snak om aseksualitet samt holdt digital fremvisning af føromtalte temalørdag med efterfølgende diskussion. Hvis nogen ligger inde med idéer til emner for en fremtidig temaaften, som de vil være med til at gøre til virkelighed, så kontakt os endelig – vi er altid åbne for idéer.
Vi afventer stadig mulighederne for at genoptage vores månedlige fysiske meetups.

På internationalt plan samarbejder vi med Ace Organisers International: Et forum, der har til formål at organisatorer fra forskellige lande kan mødes, socialisere, diskutere og samarbejde om spørgsmål, der vedrører det internationale aseksuelle community. I starten af 2021 gav vores samarbejde den første frugt, da vi præsenterede den første internationale afholdelse af International Asexuality Day (IAD) den 6. april. De forskellige lande, der er repræsenteret i forummet afholder hver deres egne events i forb. med dagen, og her i Danmark brugte vi lejligheden til at dele viden om de forskellige events og projekter på Facebook. IAD bliver en årligt tilbagevendende begivenhed.
Takket være forummet blev vi opmærksomme på en hollandsk asylsag, hvor asylsøger skulle have givet udtryk for at være forfulgt i sit hjemland pga. sin aseksualitet. Sagen var desværre nogle år gammel, og asylsøger havde fået afslag med den begrundelse, at der ikke var nogen diskriminationslovgivning, der inkluderer aseksuelle, så derfor kunne man ikke argumentere for, at asylsøger var forfulgt. Det er første gang vi her i Danmark har hørt om en asylsag på baggrund af aseksualitet, og vi er flere i forummet der er interesserede i at forfølge sagen.

Sidste år var vi til møde med Ligestillingsafdelingen under Miljø- og Fødevareministeriet for dels at gøre opmærksomme på os selv og den diskrimination, vi oplever, dels for at bede om at blive skrevet på en mailliste, som de bruger når de skal høre relevante organisationer om nye ligestillingstiltag og -lovgivning. Vi havde en god dialog og kom på maillisten, men de kunne ikke love os noget konkret, da vi ikke er omtalt i den LGBTI handlingsplan, regeringen præsenterede for nogle år tilbage. Dog ved de nu at vi findes, så det er positivt – og vi har allerede modtaget et høringssvar vedr. ny lovgivning via føromtalte mailliste.
Da den nye ligestillingsminister tiltrådte, sendte vi en velkomstmail for at fortælle ham, at vi skal huskes når der tales om ligestillingstiltag i forhold til seksualitet, og vi modtog et svar fra ministeren, der indikerede, at han havde talt med føromtalte Ligestillingsafdeling (han henviste ihvertfald til dem i sit svar).
LGBT+ Ungdom udsendte sidste år et spørgeskema for at undersøge LGBTQ+ elevers trivsel i grundskolen, og vi fik lov til at gennemgå det inden for at sikre at der var taget hensyn til aseksuelle. Siden er undersøgelsen blevet færdig og resultaterne offentliggjort, og vi er blevet lovet, at vi med tiden kan få adgang til data specifikt vedrørende aseksuelle deltagere.
Vi har videregivet vores medlemmers input til en ny kampagne fra LGBT+ Danmark omkring almen praksis og hvad man kan opleve som LGBT+ person i mødet med sundhedsvæsenet. Ydermere udkom de med et nyt politisk program, hvor vi indsendte vores kommentarer i forhold til inklusion af aseksuelle under de enkelte punkter.

Årsregnskab 2020

Beretning fra bestyrelsesåret 2019-2020

Antallet af medlemmer i foreningen er 40 (april 2020 – vi havde 37 medlemmer april 2019); vi havde 50 medlemmer ultimo 2019 og 46 året før. Igen ligger vi stabilt ift. medlemstal, som tyder på, vi må finde på initiativer for at tiltrække flere medlemmer. Bestyrelsen har set det som en nødvendighed at foreningen vokser i medlemsantal, da det ellers vil være svært at få finde ressourcer til de opgaver vi gerne vil løse, men må erkende at det ikke er lykkes i det forgangne år. I det forgangne bestyrelsesår har vi udgivet 4 nyhedsbreve om bestyrelsens arbejde. De kan alle læses på det skandinaviske forum. Derudover har vi udarbejdet en SoMe-strategi vedr. brug af vores facebookside. Vi udsendte et spørgeskema til vores medlemmer omkring vores arbejde, og mange svarede os og gav os deres input. Vi fik mange konstruktive forslag, især i forhold til hvilke områder vi skal prioritere. Op til generalforsamlingen udgav vi en oversigt over grupper og udvalg i foreningen, som medlemmer kan bruge som værktøj til at se, hvordan de kan bidrage til foreningens arbejde. Vi nedsatte i løbet af foråret 2020 to nye udvalg – et der skal arbejde med understøttelse af sociale aktiviteter og et der skal arbejde for oplysning: Det første kommer af, at der sjældent sker noget andre steder i landet, og i Hovedstadsområdet sker det kun sjældent at andre end få aktive tager initiativ til aktiviteter – så derfor dette initiativ til at få øget aktivitetsniveauet i hele landet. Det andet er dels af ren nødvendighed, dels for at inddrage flere i foreningens arbejde. De foreslåede arbejdsopgaver for udvalget har indtil nu været varetaget af bestyrelsen, som også har mange andre ting at se til. Derfor er området nu udskilt, så det er håbet at interesserede medlemmer af foreningen fremover varetager det, og bestyrelsesarbejdet kan fokuseres omkring de mere traditionelle bestyrelsesopgaver, herunder drift og overordnet planlægning.

Corona-pandemien satte også sit præg på vores arbejde her i foråret. Vi blev nødt til at aflyse vores påskefrokost, de månedlige hyggeaftener samt udskyde vores ordinære generalforsamling. Vi fik dog flyttet de månedlige hyggeaftener til virtuelle meetups via Discord (en chattjeneste), så folk kunne mødes alligevel – denne gang hjemme fra deres egne stuer. I forbindelse med pandemien øgede vi frekvensen af vores meetups og afholdte dem to gange om måneden. Det har inden generalforsamlingen ikke været muligt at genoptage vores fysiske meetups.

Økonomisk set gik 2019 godt – vi kom ud af året med et lille overskud på ca. 1.000 kr. Vi har kørt videre med vores fonde fra sidste år – dog blev der ikke brugt penge fra dem, så vi har stadig et arbejde foran os med at få dem aktiveret mere. Vi gjorde en indsats for at udarbejde en god ansøgning til Københavns kommune vedr. §18-puljen, men fik desværre igen afslag på midler for 2020. Vi besluttede at afstå fra at søge for 2021. Vi kiggede nærmere på et par private fonde, men afstod fra at gå i gang med en ansøgningsproces. Da AVEN i efteråret 2019 bad om donationer til at dække deres server-omkostninger donerede vi 500 kr.

I forhold til oplysningsarbejde har vi igen i år afholdt en række oplæg (se link til foredragslisten øverst på siden):

 • Aseksuel i et seksualiseret samfund – oplæg for Pride Talks (Copenhagen2021), 3/4-2019.
 • Seksualitet – det vi ikke taler om, uKirke, Vesterbro, 11/4-2019.
 • “Romantik – hvad? hvornår? og for hvem?” foredrag på Krogerup Højskole på en linje om romantik, 29/7-2019.
 • Debatarrangement for japansk studiegruppe, KU, København, 31/7-2019.
 • ”Hellere kage – livet som aseksuel” (udløber af Pridedebat), oplæg for DACS (Dansk Forening for Klinisk Sexologi), 30/1-2020.
 • Aseksuel i et seksualiseret samfund – oplæg i forb. med Winter Pride, 19/2-2020.

Vi fortsætter med at undervise på KU (vi blev taget af programmet til juni 2020 pga. corona). Der har været et par interviews i løbet af året (se link til liste over medieomtale øverst på siden), bl.a. da den omtalte Sexus-rapport udkom (28/10-2019). I øvrigt kom vi med en kommentar til rapporten på vores hjemmeside, hvor vi udtrykte ærgrelse over, at rapporten ikke dykkede dybere ned i data fra de aseksuelle deltagere. For tredje år i træk satte vi fokus på AAW (Asexual Awareness Week) med opslag på facebook (oktober 2019). For anden gang satte vi fokus på ASAW (Aromantic Spectrum Awareness Week) – igen med opslag på facebook (februar 2020). På facebook rundede vi 600 følgere mod 500 året før, og vi har udpeget en tovholder på vores side, som er ansvarlig for oprettelse af events og reklame for disse.

Vi har fået foreningens flyers ud at ligge på Kafé Knud og i receptionen hos Sex & Samfund, som vi i øvrigt holdt et kaffemøde hos for at afdække samarbejdsmuligheder (dem var der et par stykker af). Det var planen at vi skulle ud og holde et oplæg for deres medarbejdere, men dette blev rykket grundet corona. Vi kom derudover med en kommentar til deres artikel om aseksualitet på Sexlinien.dk (hvor det værste er, at de bruger tallet for aseksuelle deltagere fra Sexus-undersøgelsen som indikation for antallet af aseksuelle i landet). Vi kom også med input til en ny lærebog i klinisk sexologi og deltog i udgivelsessymposiet for den. Vi bidrog også med viden til bogen ”Kort og godt om LGBT+” udgivet af psykolog Nina Lildal-Schrøder. Hun inviterede os efterfølgende til at komme og holde oplæg for hhv. DACS (igen) og PSKS (Psykologfagligt Selskab for Klinisk Sexologi). Vi blev inddraget i udarbejdelsen af en kommende temalørdag om aseksualitet og har fået vores fingeraftryk på planlægningen af programmet. Dele af den allerede er filmet, og det er planen at programmet sendes på DR2 til september. Derudover har vi fået offentliggjort en håndfuld blogposts på Copenhagen2021s hjemmeside. Da det er et problem for os at aseksualitet ikke medtages i undersøgelser, har vi udfærdiget en standardskrivelse, som vi i årets løb fik sendt til hhv. Ligestillingsministeriet (undersøgelse om trivsel for LGBT+-personer i danske sportsforeninger) og EU Fundamental Rights Agency (European LGBTI Survey).

Af sociale events og arrangementer har vi det meste af året haft vores faste månedlige arrangementer (der var lige corona, som flyttede dem online…) Vores temaaftener satte i det forgangne bestyrelsesår fokus på hvordan vi præsenterer aseksualitet i vores foredrag, opfølgning på Prides, CPH2021 og intro-/safe space-café. Af andre arrangementer havde vi et meetup til Copenhagen Half Marathon samt en weekendhyttetur til Gilleleje i efteråret 2019. MIX Copenhagen (LGBT+ filmfestival) havde i 2019 en kortfilm om aseksualitet, men placerede den desværre sammen med en række kortfilm, der var meget eksplicitte omkring sex – hvorfor vi ikke arrangerede noget i forbindelse med visningen. Vi har dog haft en god snak med MIX efterfølgende, og har fået kontaktinfo til instruktøren bag filmen, som vi kommer til at kontakte for at undersøge mulighederne for at vise filmen for vores medlemmer. Vi deltog i 2019 i Copenhagen Pride-paraden og var med i tre events i menneskerettighedsprogrammet (’Mere sex = mere lykke?’, ’Mød en forening’ og ’Mød det aseksuelle spektrum’ – alle gange var der fyldt med tilhørere i lokalet). Vi opererede sidste år med to Prideudvalg – et debatudvalg og paradeudvalg. Det fungerede godt, så vi har fortsat med den opdeling i år. Vi har fået to debatter (“Samtalesalon om livet som aseksuel” og “Mød det aromantiske spektrum”) med i Copenhagen Prides menneskerettighedsprogram til august. Rammerne herfor er endnu ukendte (corona igen).

På den politiske arena var vi involveret i et par ting. Da den nye regering tiltrådte sendte vi en velkomstmail til ligestillingsministeren samt til ligestillingsordførerne for de øvrige partier (dem, der havde en sådan) for at fortælle dem, at vi skal huskes når der tales om ligestillingstiltag i forhold til seksualitet. Vi modtog et standardsvar fra ministeren (hvilket vi havde forventet) og positive svar fra to af ordførerne. Derudover har vi skrevet til Ligestillingsafdelingen under Miljø- og Fødevareministeriet ift. inddragelse i arbejdet for ligestilling (det er reelt ligestillingsministeriet, vi kontakter – af organisatoriske årsager er det forankret i ovenstående ministerium). Ydermere blev vi bedt om input til SF Ungdoms LGBT+ politik, så vi kom med anbefalinger til 7 foreslåede indsatser for øge trivslen for personer på det aseksuelle spektrum. Kort inden generalforsamlingen har vi været med til et par politiske møder i LGBT+ Danmark med formålet at give input til et nyt politisk program for foreningen.

Af øvrige aktiviteter kan vi nævne, at vi har kommet med bud på oplægsholdere til menneskerettighedskonferencen 2021 under Copenhagen2021 – både i forhold til aseksualitet og aromantik. Vi har endvidere været medunderskriver på flg. initiativer:

 • Udkast til regeringsgrundlag for LGBT+-området (rettet til den nye regering) – udarbejdet af LGBT+ Danmark og Copenhagen Pride.
 • Udkast til lovgennemgang for at sikre ensretning af love uanset seksualitet og kønsidentitet – udarbejdet af LGBT+ Danmark.
 • Fornyelse af mandat til SOGI-ekspert (SOGI = sexual orientation and gender identity) i FN – inddraget af LGBT+ Danmark.

Vi blev inviteret til seminar for og om LGBT+-miljøet i Danmark 2/11-2019 i Fredericia arrangeret af LGBT+ Danmark som led i et af de projekter, de har fået penge til via Satspuljen (kommer af regeringens LGBTI handlingsplan). Det har givet os en række kontakter, vi kan bruge på længere sigt. Derudover har vi et tilsagn om et samarbejdsmøde med LGBT+ Danmark for at tale om, hvordan vi kan bidrage til deres udvidelse af deres målgruppe (de åbner op for at arbejde for andre minoritetspersoner for så vidt angår seksuel orientering – ud over bøsser, lesbiske og biseksuelle). LGBT+ Ungdom (ungdomsafdelingen under LGBT+ Danmark) udgav et politisk katalog med 58 konkrete politiske tiltag, som i introteksten også inkluderede aseksuelle. Desværre var det tydeligt for os, at der i tiltagene ikke var indarbejdet de specifikke problemstillinger for aseksuelle, hvorfor vi havde et møde med dem for dels at forklare, hvorfor vi ikke så os inkluderet, dels for at afdække hvordan vi kan drage nytte af hinandens viden og kompetencer. Det kom der en række positive tiltag ud af, som dog ikke er iværksat endnu. Dog blev vi fornylig bedt om at gennemgå et spørgeskema fra dem, der skal undersøge LGBTQ+ elevers trivsel i grundskolen. Til slut har vi været i kontakt med Lambda – den fynske pendant til LGBT+ Danmark – som har åbnet op for foreningen qua ændringer i deres formålsparagraf. Således vil de nu arbejde for LGBTQ+-personer, og af den grund har vi inviteret os til kaffe hos dem senere på året for at afsøge mulighederne for samarbejde. På internationalt plan er vi blevet medlem af Ace Organisers International. Forummet har til formål at organisatorer fra de forskellige lande kan mødes, socialisere, diskutere og samarbejde om spørgsmål, der vedrører det aseksuelle community og bevægelsen internationalt. På længere sigt er der gode muligheder for at benytte forummet til erfarings- og vidensdeling med de andre organisationer samt diskutere tiltag i forb. med Copenhagen2021 (der er blandt andet tale om at lave en konference om aseksualitet under WorldPride i København 2021).

Årsregnskab 2019

Beretning fra bestyrelsesåret 2018-2019

Antallet af medlemmer i foreningen ligger omkring de 30-40 stykker (46 ultimo 2018 – 43 året før). Så det ser ud til, vi ligger nogenlunde stabilt ift. medlemstal, selv om det kunne være godt med flere medlemmer, da det sikrer større repræsentativitet. I det forgangne bestyrelsesår har vi udgivet et nyhedsbrev om bestyrelsens arbejde 5 gange. De kan alle læses på det skandinaviske forum. Derudover har vi udarbejdet politikker for GDPR – persondataforordningen (kan læses på vores hjemmeside).

Økonomisk set så 2018 godt ud, da vi igen fik tildelt §18-midler fra Københavns Kommune (ligesom i 2017). Vi har kørt videre med vores fonde fra sidste år – dog blev der stort set ikke brugt penge fra dem, så vi har et arbejde foran os med at få dem aktiveret mere. Det lykkes os at bruge alle midlerne fra Københavns Kommune, dog fik vi afslag på midler for 2019, hvilket kan komme til at få betydning for vores aktivitetsniveau fremover. Det er dog usikkert hvor meget indflydelse det får, da det mestendels betyder, at der bliver større egenbetaling til de af vores arrangementer, der koster penge.

I forhold til oplysningsarbejde har vi igen i år afholdt en række oplæg (se link til foredragslisten øverst på siden). Vi fortsætter med at være med til at undervise kommende sexologer – nu udvidet så vi er med til undervisningen både på KU og på SDU. Der har været en håndfuld artikler og interviews i løbet af året (se link til liste over medieomtale øverst på siden). Det kan ses, at A’et har fået taletid, da der i flere generelle artikler om LGBT+-miljøet dukker omtale af aseksualitet op. Så selvom foreningen ikke er blevet nævnt, så er det stadig små skridt i den rigtige retning. Bemærkelsesværdigt var det også, at regeringen kom med en handlingsplan på LGBTI-området – den første af sin art. Selvom aseksuelle ikke er nævnt i den, så vil vi gøre brug af vores kontakter for at få os inddraget i de tiltag, der er relevante for os. I det mere muntre hjørne lavede vi en Pridequiz, som vi offentliggjorde på vores hjemmeside og Facebookside. For andet år i træk satte vi fokus på AAW (Asexual Awareness Week) med opslag på facebook (oktober 2018). Et af vores opslag på Facebook kom op på 1.700 visninger – en rekord for vores opslag. I år gjorde vi også opmærksom på ASAW (Aromantic Spectrum Awareness Week) med opslag på facebook (februar 2019). Vi har derudover nu over 500 følgere på Facebook ift. 400 sidste år.

Af sociale events og arrangementer har vi fortsat med vores månedlige arrangementer. Vores hyggeaftener måtte finde et nyt sted at være, da Café Nutid lukkede, så fremover mødes vi på Café Paludan. Vores temaaftener satte i det forgangne bestyrelsesår fokus på portrættering af aseksuelle i populærkulturen, deltagelse i Prides og seksualundervisning med fokus på materiale til Uge 6. Af andre arrangementer kan nævnes at vi tog en tur for at besøge Koldinghus og var med til et arrangement under MIX Copenhagen (LGBT+ filmfestival). Vi afholdte et par workshops, senest en SoMe-workshop forinden denne generalforsamling. Vi deltog i sommerens løb i Aarhus, Aalborg, Malmö og Copenhagen Pride-paraderne. Vi afholdte vores efterhånden traditionsrige julefrokost, og i 2018 inviterede vi for første gang til påskefrokost. Som de tidligere år har vi haft et Prideudvalg, der har taget sig af det overordnede i forhold til Priden + en masse frivillige, der har bakket op og støttet arbejdet samt hjulpet med en masse praktiske ting. Igen i år har vi haft udfordringer med at der sjældent er initiativer andre steder end København. Det ser ikke ud til, der sker så meget andre steder i landet. Hvordan kan vi ændre det? Igen tager vi gerne mod input. Som altid har vi fortsat understøttelsen af et skandinavisk forum under Aven.

Af øvrige aktiviteter kan vi nævne, at der i arbejdet med regeringens LGBTI-handlingsplan fra LGBT Danmarks side blev ansøgt om projekter via Satspuljen, og vores input til tværgående samarbejder mellem LGBT+-organisationer blev medtaget. Vi har været repræsenteret i forb. med LGBT Danmarks 70 års jubilæum august 2018 og modtog invitationer til Pride-receptioner i hhv. Statsministeriet og den amerikanske ambassade (vi måtte melde afbud til begge, da vores egne events under Copenhagen Pride kom i vejen). Vi var med til en høring i forhold til Kbh. Kommunes nu vedtagne LGBT+-politik, og deltog i julehygge hos Copenhagen2021. Af nye kontakter i årets løb: Vi havde en snak med en aktivist fra en Ungarsk forening for aseksuelle og har derudover fået kontakt til Sex & Samfunds LGBT+-gruppe.

Til slut har vi gjort os nogle tanker om vores fremtidige arbejde: Til april afholder vi påskefrokost igen, og i det kommende bestyrelsesår har vi ambitioner om at deltage i to Pride-parader (Aalborg i juni og København i august). Til juli skal vi holde et oplæg på Krogerup Højskole, og vi har været inddraget i en programrække, som kommer til at køre på DR2, hvor et af afsnittene kommer til at omhandle aseksualitet. Vi arbejder fortsat på at understøtte en kommende undersøgelse om aseksuelle personers forhold og livsvilkår, og fortsætter vores opsøgende arbejde med sexologer, psykologer m.fl. Derudover ser det ud til at vi har fået hul igennem til Sex & Samfund, som nærmest har monopol når det gælder seksualundervisning, så det er et meget positivt skridt, som vi skal have udnyttet. Vi er også i gang med at gøre os tanker i forb. med det kommende Eurogames og WorldPride til København i 2021!

Årsregnskab 2018

Beretning fra bestyrelsesåret 2017-2018

I løbet af 2017 kom vi op på 43 medlemmer, så en klar fremgang i forhold til året før. I slutningen af 2017 sendte vi et spørgeskema ud til vores medlemmer om foreningens arbejde. Det tydeliggjorde, at vi skal arbejde med vores kommunikation til medlemmerne, bl.a. i forhold til vores henvendelser om fornyelse af medlemskab og en præcisering af, at vi normalt kun sender vores medlemmer mails to gange om året samt ved deres indmeldelse. Derfor har vi arbejdet på at opdatere kommunikationen til nye medlemmer, så det fremgår, at vi ikke sender mange mails + bruger det skandinaviske forum som primær kommunikationskanal. Derudover lancerede vi et nyhedsbrev om bestyrelsens arbejde, som kan læses på ovennævnte forum. Internt fik vi udarbejdet et arbejdsdokument over guidelines og politikker for foreningen.

Økonomisk set var det et godt år, da vi fik tildelt §18-midler fra Københavns Kommune, som gav vores økonomi et boost. Vi har også nedsat nogle fonde, som vores medlemmer kan søge: En til transport til aktiviteter på tværs af landsdelene og en til aktiviteter andre steder end i København. De 10.000 kr. vi fik tildelt fra Københavns Kommune fik alle ben at gå på – vi fik endda brugt 224 kr. for meget, som gik fra vores egen pengekasse.

I forhold til oplysningsarbejde har vi igen i år afholdt en række oplæg (se link til foredragslisten øverst på siden) – bemærkelsesværdigt er det, at vi i år er blevet bedt om at komme ud og være med til at undervise kommende sexologer. Når vi ser på listen over interviews og artikler kan vi se en nedgang i forhold til sidste år, hvilket kan forklares med, at vi dengang var ”det nye sort” i en overgang. Mediernes opmærksomhed har siden rettet sig andre steder hen (se link til liste over medieomtale øverst på siden). Vi fik gjort opmærksom på AAW (Asexual Awareness Week) vha. opslag på facebook i løbet af ugen, og samtidig fik vi den årlige begivenhed skrevet ind i vores årshjul, så vi er i bedre tid næste år. Vi deltog derudover i efteråret i en workshop faciliteret af det nye politiske parti, Feministisk Initiativ, i forb. med udformning af partiets LGBT+-politik. Vi fik trykt t-shirts til brug i forb. med oplæg og Prides og fik Indkøbt badges til fremtidig brug. Vi fik også opdateret og genoptrykt vores flyer.

Af sociale events og arrangementer har vi kørt vores månedlige arrangementer fast (temaaften hver tredje måned og hyggeaftener de andre måneder). Temaaftenerne har budt på snakke omkring skildring af aseksualitet i dokumentarer mm., aseksualitet og humor, besøg af sexolog Lucy Vittrup, som faciliterede en workshop om de forskellige tilgange der findes til sex og seksualitet samt en aften om køn. §18-midlerne er primært gået til sociale arrangementer ude i byen. Også i år fik vi afholdt et par workshops, bl.a. om foreningens vision og mission samt nogle kreativt orienterede som forberedelse til vores deltagelse i Copenhagen Pride-paraden, som vi foruden Aarhus og Malmö Pride deltog i. Til slut i 2017 bød vi på julefrokost. Rent organisatorisk har vi haft et Prideudvalg, der har taget sig af det overordnede i forhold til Priden samt en masse frivillige, der har bakket op og støttet arbejdet samt hjulpet med en masse praktiske ting. Det ser desværre ikke ud til, der sker så meget andre steder i landet, hvilket vi har gjort os nogle spekulationer omkring. Vi tager gerne mod input ift. hvordan vi bedst kan bakke op om initiativer andre steder. Derudover har vi fortsat understøttelsen af et skandinavisk forum under Aven.

Af øvrige aktiviteter kan vi nævne, at vi har fået ca. 450 følgere på facebook, og har været repræsenteret i forb. med Kafé Knuds 25 års jubilæum i maj 2017 samt til receptioner i forb. med Copenhagen Pride 2017. Vi tilsluttede os derudover Amnestys kampagne vedr. forholdene for homo- og biseksuelle mænds forhold i Tjetjenien, der kørte i 2017.

Til slut har vi gjort os nogle tanker om vores fremtidige arbejde: Til maj træder EU’s persondataforordning i kraft, hvilket vi skal have forberedt os på. I år har vi en ambition om at deltage i to Pride-parader (Aarhus i juni og København i august). Et af vores medlemmer har tanker om en undersøgelse om aseksuelle personers forhold og livsvilkår, som vi vil gøre det bedste for at understøtte. Vi er i gang med at skitsere opsøgende arbejde med sexologer, psykologer m.fl., så vi kan få udbredt viden og information om aseksualitet. På foranledning af svarene på spørgeskemaundersøgelsen til vores medlemmer har vi tanker om at holde en workshop om, hvad vores medlemmer gerne vil have. Derudover er det nu sikkert, at Eurogames og WorldPride kommer til København i 2021, og arbejdet med det bliver forankret i organisationen Copenhagen2021. Her skal vi gøre vores indflydelse gældende, så A’et bliver tænkt ind i de kommende events.

Årsregnskab 2017

Beretning fra bestyrelsesåret 2016-2017

Det første år i bestyrelsen har været præget af at få det formelle omkring foreningen på plads: Oprettelse af CVR-nummer, e-boks, bankkonto, hjemmeside (med information og links), MobilePay, facebookside, twitter samt tumblr-profil og udarbejdelse af indmeldelsesprocedure og logo. Antallet af medlemmer er pt. omkring de 25 stykker (i 2016 nåede vi op på ca. 20).

I forhold til oplysningsarbejde har vi i årets løb udarbejdet en flyer for foreningen samt holdt en række oplæg (se link til foredragslisten øverst på siden). Stort var det at vi kort efter oprettelsen fik en invitation til at komme og fortælle om foreningen og aseksualitet generelt til et Hertoft-arrangement – vi fik endda lov til at skyde sæsonens program i gang! Vi har også fået henvendelser til interviews og artikler, som der har været en række af i løbet af året. Den øgede mediedækning har været god, selvom det primært har været med fokus på aseksualitet som seksuel orientering og ikke om selve foreningen (se link til liste over medieomtale øverst på siden). Derudover har vi haft samtaler med flere sexologer. Et af vores medlemmer har haft gang i en spørgeskemaundersøgelse om aseksualitet, som vi har understøttet.

Af sociale events og arrangementer har vi haft et Prideudvalg, der har taget sig af det overordnede i forhold til Copenhagen Pride, hvor vi også havde arrangeret sociale events i forb. med. Vi har gennem året kørt en række workshops med det formål at få skærpet vores profil og kommunikation. Derudover har vi afholdt en julefrokost, en diskussionsaften om aseksualitet og startede et fast månedligt arrangement i København op. Hver 3. måned er en temaaften mens de øvrige er uformelle hyggeaftener. Der har allerede været afholdt 2 hyggeaftener og 1 temaaften med fokus på romantik. Vi har forsøgt os med nudging og support i forhold til at få lokale til at arrangere noget andre steder end København (er lykkedes i Aarhus). Vi har understøttet et skandinavisk forum under Aven, og har en målsætning om at lade Aven fortsætte som primært forum for sociale aktiviteter, hvilket har ledt til overvejelser om, hvordan vi bedst kan understøtte dette.

Af øvrige aktiviteter kan vi nævne, at vi har fået et godt forhold til diverse organisationer i LGBT-miljøet. Vi har fået lov til – uden omkostninger – at låne lokaler hos Kafé Knud, Copenhagen Pride og LGBT Danmark. Vi har samarbejdet med Priden om deres bud på at få Eurogames og WorldPride til København i 2021 og er med i en følgegruppe for at sikre inklusion af A’et. Vi har et godt forhold til Out & About, der har skrevet om os i opstartsfasen og lagt hjemmeside til egne artikler. Derudover har vi tilsluttet os #SygtSystem-kampagnen, som Amnesty kørte i 2016.

Til slut har vi gjort os nogle tanker om vores fremtidige arbejde: Vi vil i det kommende bestyrelsesår arbejde med vores mission og vision som forening. Til juni vil vi til vores tema-aften se på skildringen af aseksualitet (vi viser bl.a. dokumentar). Vi har en ambition om at være til stede til tre Pride-parader i løbet af året: Aarhus lørdag den 3. juni, Malmö lørdag den 5. august og København lørdag den 19. august. Til efteråret satser vi på at kunne tilbyde en hyttetur til et sted nær Göteborg og primo september vil vi deltage i Ungdommens Folkemøde 2017.

Årsregnskab 2016