Politikker og guidelines

Bestyrelsen har udarbejdet et sæt politikker og guidelines, der beskriver hvordan foreningen drives, herunder privatlivspolitik, kommunikationspolitik, indkøbsguidelines, og en liste over de opgaver, der varetages:

Politikker og guidelines (pdf)

Formålet har primært været at give bestyrelsen et samlet overblik over de forskellige emner, men dokumentet kan også være med til at give andre et indblik i, hvilke tanker bestyrelsen har gjort sig om foreningen.