Aktivitetsfond

Som medlem af FAD kan du ansøge forud om midler til støtte til afholdelse af arrangementer, fx til entréer eller andre billetter.

Tilskud fra aktivitetsfonden ligger på max. 100 kr. pr. person pr. arrangement.

Tilskudsordningen fungerer på flg. måde:

Du søger tilskud ved at udfylde nedenstående skema og sende til kasserer(snabel-a)aseksuelle.dk. Du vil modtage en kvittering på, at vi har modtaget din ansøgning, og endnu en, når vi har truffet en beslutning vedr. ansøgningen. Beregn en uges behandlingstid for bestyrelsen.

Tilskuddet udbetales bagud og samlet for hele gruppen. Ansøgningen kan fx være på 100 kr. pr. person for 5 personer. Hvis flere vil deltage, må der sendes en yderligere ansøgning. Hvis der deltager færre, er det selvfølgelig ikke noget problem – tilskuddet pr. deltager påvirkes ikke.

Bemærk, at én person skal lave et samlet udlæg, som kassereren efterfølgende refunderer, og at tilskud kun gives til medlemmer.

Tilskuddet udbetales efter vi har modtaget dokumentation for udgiften (det være sig fysisk kvittering eller foto/scan heraf), samt navne på deltagere, og det kontonummer beløbet skal overføres til. Dokumentation sendes til kassereren på ovenstående mailadresse.

———Ansøgningsskema til FADs aktivitetsfond ———
Navn:
Medlemsnummer:
Email:
Aktivitet (med cirkadato):
Tilskud pr. person:                           antal deltagere: