Kommentar til Projekt Sexus

Som de fleste nok har opfanget, er der 28/10-2019 udkommet en rapport med resultaterne fra Projekt Sexus – den største undersøgelse af danskernes seksualvaner nogensinde.

Det er første gang at aseksualitet har været medtaget i en sådan undersøgelse i Danmark, og foreningen havde på forhånd mulighed for at komme med input. Vi har dog ikke fået tilbagemelding på, hvorvidt dette input er blevet brugt.

0,23% af deltagerne i undersøgelsen identificerer sig som aseksuelle, hvilket er lidt lavere end hvad man ellers hører i internationale undersøgelser (omkring 1%). En mulig forklaring er at en del aseksuelle befinder sig i kategorien “ved ikke”, da begrebet aseksualitet endnu ikke fuldt udbredt. Vi ærgrer os over, at der ikke i undersøgelsen blev spurgt ind til, hvor ofte eller hvem man tiltrækkes seksuelt af – naturligvis med svarmulighederne “Aldrig/næsten aldrig” hhv. “Jeg oplever ikke seksuel tiltrækning”.

Vi synes også, at det er ærgerligt, at det kun er de aseksuelle respondenters svar på spørgsmålet “Siden du fyldte 15 år, hvilke seksuelle erfaringer med kvinder eller mænd har du da haft? Med sex mener vi vaginalt samleje, oralsex, analsex og håndsex”, der er fremhævet og fremstillet grafisk i rapporten. Det tegner et billede af, at seksuelle erfaringer fra forfatternes side bliver set som det mest interessante spørgsmål ift. aseksualitet.

På de steder, hvor rapporten viser statistik opdelt på seksuel orientering (fx ift. sundhed og erfaringer med diskrimination), har man valgt kun at rapportere svarene for hetero-, homo- og biseksuelle, og der er derfor en masse statistik for aseksuelle, der ikke fremgår. Der er ikke givet nærmere forklaring på, hvorfor man har begrænset sig til de store grupper. Vi mener disse tal havde været interessante at læse, da rapporten (som så mange andre) tydeligt viser, at folk, der ikke er heteroseksuelle og ciskønnede, oplever markante problemer i forhold til trivsel mm. Udenlandske undersøgelser peger på, at aseksuelle er lige så hårdt ramt som andre seksuelle minoritetsgrupper, og det kunne være interessant at se, om tallene fra Projekt Sexus indikerer, at det samme gør sig gældende herhjemme.

Vi planlægger at tage kontakt til rapportens forfattere inden næste runde af undersøgelsen, som ventes om nogle år, og gøre opmærksom på ovennævnte punkter.

Publiceret november 2019.